• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Prawo ochronne 354847 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 12

Udzielenie prawa ochronnego nr 354847 z dnia 15.09.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 12 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539492, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 354848 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 5

Udzielenie prawa ochronnego nr 354848 z dnia 15.09.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 5 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539493, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 354849 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 40

Udzielenie prawa ochronnego nr 354849 z dnia 15.09.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 40 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539494, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 354702 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka Weselna

Udzielenie prawa ochronnego nr 354702 z dnia 20.09.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka Weselna zgłoszony w dniu 26.01.2022 r. pod numerem Z.539058, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 355150 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 50

Udzielenie prawa ochronnego nr 355150 z dnia 12.10.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 50 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539489, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 355239 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 30

Udzielenie prawa ochronnego nr 355239 z dnia 18.07.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 30 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539490, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.

Prawo ochronne 355240 – Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 21

Udzielenie prawa ochronnego nr 355240 z dnia 26.10.2022 r. na znak towarowy słowno-graficzny Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 21 zgłoszony w dniu 05.02.2022 r. pod numerem Z.539491, na rzecz Akademii Kaliskiej   im.  Prezydenta S.  Wojciechowskiego.