• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Ogólnouczelniana jednostka Akademii Kaliskiej

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych jest ogólnouczelnianą jednostką Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Obserwatorium zostało utworzone na mocy Uchwały Senatu uczelni z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Obserwatorium ściśle współpracuje z Fundacją „Promocja Zdrowia” otwiera się w nowym oknie, która od 1991 roku aktywnie działa na rzecz budowania kompetencji zdrowotnych Polaków, oraz zapobiegania i eradykacji chorób przewlekłych. Nadrzędnym celem pracy Fundacji jest popularyzowanie idei niepalenia i innych korzystnych zachowań zdrowotnych jako stylu życia. Fundacja prowadzi liczne kampanie zdrowotne, badania, przygotowuje publikacje naukowe i edukacyjne oraz organizuje programy szkoleniowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prowadzi współpracę naukową z Fundacją „Promocja Zdrowia” od 2016 roku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Fundacja „Promocja Zdrowia” wspólnie wydają anglojęzyczne czasopismo naukowe Journal of Health Inequalities otwiera się w nowym oknie, które poświęcone jest problemom dotyczącym różnic w dostępie do zdrowia w Polsce i innych krajach Europy, kluczowym czynnikom kształtującym zdrowie społeczeństwa, a także szerszym kwestiom globalnego zdrowia publicznego.

Kierownikiem Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych jest prof. Witold Zatoński. Lekarz od 1966 roku, profesor zwyczajny medycyny, doktor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W latach 1966-1979 lekarz internista (dr hab.), biochemik w Akademii Medycznej we Wrocławiu, następnie do 2016 r. kierownik Działu Epidemiologii i Prewencji Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Twórca i prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”.