• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dziewięć dużych przedsiębiorstw będzie przyjmować na praktyki i staże studentów logistyki – nowego kierunku w Akademii Kaliskiej, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Nauk Społecznych. Porozumienie o współpracy strony zawarły 25 kwietnia, przy okazji trwającego w uczelni Dnia Logistyka.

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, która nie tylko zajmuje się transportem i magazynowaniem, ale również tworzeniem kompleksowych systemów logistycznych. Dlatego w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu popytu na specjalistów w tej dziedzinie, a tych już dzisiaj brakuje na rynku pracy. Z największymi deficytami mierzą się firmy i operatorzy w Wielkopolsce, województwie łódzkim, mazowieckim oraz na Śląsku. To regiony, gdzie kumulują się największe huby magazynowe i kurierskie oraz gdzie realizowane są  największe inwestycje. Rosną również oczekiwania pracodawców, zwłaszcza w zakresie znajomości i umiejętności obsługi programów komputerowych, usprawniających realizację procesów logistycznych. Odpowiedzią na te wyzwania ma być nowy kierunek w Akademii Kaliskiej – logistyka. Studia pierwszego i drugiego stopnia ruszą już w październiku 2023 r. – Można powiedzieć, że już za dwa lata wypuścimy na rynek pracy magistrów z zakresu logistyki, bo studenci, którzy już skończyli lub będą kończyć licencjat na kierunku zarządzanie ze specjalnością z zakresu zarządzania logistyką, będą mogli kontynuować naukę już na kierunku logistyka – mówi dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. – Program studiów przygotowywaliśmy bardzo starannie, przede wszystkim biorąc pod uwagę wymagania, jakie stawiają określone instytucje, które wyposażą naszych studentów w odpowiednie certyfikaty, ale też zainwestowaliśmy trochę w ten kierunek. Mamy bowiem świadomość, że nie może to być kierunek teoretyczny, dlatego czujemy się w obowiązku, aby wyposażyć studentów w odpowiednie instrumenty. Zakupiliśmy program SAP, czyli informatyczny zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, ale studenci pracują też na innych programach komputerowych, które także przygotowują do praktycznego realizowania obowiązków, które czekają na nich w miejscu pracy.

A praca czeka na logistyków. Otwarcie kierunku o takim profilu zasugerowali bowiem uczelni sami przedsiębiorcy. Czego spodziewają się po absolwentach? Akademia przeprowadziła wśród nich ankietę. – Przede wszystkim przedsiębiorcy wyrazili chęć przyjęcia naszych studentów na praktyki, natomiast absolwentów najchętniej zatrudniliby w działach gospodarka magazynowa oraz spedycja i zarządzanie transportem – mówi dr Leszek Szczupak, kierownik Zakładu Logistyki i Transportu . – Na pytanie, jakimi kryteriami kierowaliby się, przyjmując do pracy absolwentów naszej uczelni, na pierwszym miejscu postawili na rozmowę kwalifikacyjną, dlatego również do tego chcemy ich dobrze przygotować.

Ankietowani przedsiębiorcy oczekują od przyszłych pracowników m.in. umiejętności pracy w zespole, umiejętności planowania i organizacji pracy, kreatywności i otwartości na zmiany, chęci dalszego rozwoju, dyspozycyjności, zaangażowania i sumienności. Ich zdaniem kandydaci powinni też znać realia płacowe lokalnego rynku. – Pracodawcy wskazali ponadto, że w przypadku absolwentów kierunku logistyka, ważna jest dla nich wiedza z zakresu logistyki, znajomość zasad profesjonalnej obsługi klienta, a także umiejętność budowania relacji i umiejętności analityczne. Po kilku latach zatrudnienia, dla przedsiębiorców liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne pracownika – dodaje dr Leszek szczupak.

Oczekiwania pracodawców uczelnia uwzględniła w programie kształcenia przyszłych logistyków. A przedsiębiorcy potwierdzili swoje zainteresowanie studentami tego kierunku. We wtorek 25 kwietnia, w ramach zorganizowanego na Wydziale Nauk Społecznych Dnia Logistyka, prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej podpisał porozumienie o współpracy z dziewięcioma dużymi przedsiębiorstwami, w których studenci będą mogli odbywać praktyki oraz aplikować na staże. Partnerami nowego kierunku zostały zakłady: Adecon, Chenczke Logistic, Colian Logistic, Famot Pleszew, Geodis Polska, Konveyor Polska, Nestle Polska, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W ramach Dnia Logistyka na uczelni stanęły punkty informacyjne, nie zabrakło też prezentacji i ciekawych rozmów. Wydarzenie było dla studentów doskonałą okazją, aby poznać praktyczne aspekty pracy w branży logistycznej i nawiązać kontakty z przedstawicielami firm.

Więcej informacji o kierunku logistyka oraz zasadach naboru można znaleźć na stronie Akademii Kaliskiej w zakładce Rekrutacja.