• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Chór akademii

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność chór kameralny Uniwersytetu Kaliskiego. Calisia Chamber Choir pod dyrekcją Michała Plichty, zaprasza też nowych członków: studentów, pracowników i osoby zaprzyjaźnione z uczelnią. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane.

W repertuarze chóru znajdują się utwory rozrywkowe, świeckie i sakralne. A tworzą go pasjonaci. – Nie trzeba być po szkole muzycznej, a nawet znać nut – wystarczy umiłowanie muzyki, chęć występowania na scenie, albo po prostu potrzeba pośpiewania z grupą znajomych. W ramach prób planujemy warsztaty z zawodowymi śpiewakami, którzy przekazywać będą swoją wiedzę chórzystom – podkreśla Michał Plichta, dyrygent chóru.

Calisia Chamber Choir ma już za sobą kilka publicznych występów. Śpiewacy wzięli udział m.in. w koncertach kolędowych, Koncercie Pasyjnym wraz z poznańskim Chórem Kameralnym Dysonans, uświetnili Koncert Dyplomowy studentów III roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a ostatnio III Światową Konferencję Zdrowia Rodziny oraz absolutorium studentów Akademii Kaliskiej. – W planach mamy udział w konkursie chóralnym w Poznaniu, a w listopadzie dwa festiwale – zdradza Michał Plichta.

Osoby zainteresowane dołączeniem do chóru zachęcamy do kontaktu: tel. 721 401 971 lub e-mail chor@akademia.kalisz.pl.