Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

  • Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zmiana godzin pracy Pionu Administracji Uniwersytetu Kaliskiego

Informujemy, że Pion Administracji Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w okresie letnim, tj. od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. pracuje od godziny 7:30 do 13:30, z wyjątkiem Biura Rekrutacji – 7:30 – 15:30


Aktualności