• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Aktualności

Informujemy, że plany zajęć na obecny rok akademicki 2023/2024 umieszczone są na podstronach kierunków. Plany mogą być w międzyczasie aktualizowane i zawierają zaplanowane zajęcia na aktualny tydzień i zjazd. Prosimy Państwa o systematyczne sprawdzanie planów zajęć. Jeśli brakuje przy danym przedmiocie sali na planach, prosimy o przybycie do Budynku Collegium Mechanicum i sprawdzenie miejsca zajęć na miejscu.


Instrukcja logowania do Office 365

Struktura

Władze wydziału

 • Pełniący Obowiązki Dziekana, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr inż. Piotr Czarnywojtek
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Marek Dębczyński

Katedry:

 • Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Katedra Elektrotechniki
 • Katedra Informatyki
 • Katedra Biogospodarki i Inżynierii Środowiska
 • Katedra Budownictwa

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • budownictwo
 • elektrotechnika (specjalności: automatyka i robotyka, elektroenergetyka)
 • informatyka
 • inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn)

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • inżynieria środowiska (specjalność: powietrze, woda i ścieki)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalność: inżynieria produkcji)

Dokumenty do pobrania

Wydarzenia

Konferencja Naukowa

“Technologie XXI wieku. Elektromobilność”