• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych

Aktualności

 • Zmiana nazwy Instytutu
  Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 6 października 2023 roku nasz Instytut zmienił nazwę z “Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych” (I-CDBKZ) na “Instytut Inżynierii Mechanicznej“. Zmiany te wynikają z przekształcenia naszej Uczelni –  Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, które nastąpiło z dniem 2 października 2023 roku. W dalszym ciągu wykonujemy pomiary i badania dla firm, instytutów naukowych,… Czytaj więcej: Zmiana nazwy Instytutu
 • II Forum Mechaniczne
  W dniu 14.09.2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć uczestników II Forum Mechanicznego, którego organizatorami byli: firma Gühring, czołowy producent narzędzi do obróbki skrawaniem, Akademia Kaliska, Miasto Kalisz oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. W auli Instytutu trwała dyskusja naukowców, studentów, a także przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą mechaniczną. Tematyka forum obejmowała zagadnienia takie jak: nowoczesne technologie wytwórcze, zielona regeneracja narzędzi, rozwój zawodowy kadry technicznej, współpraca… Czytaj więcej: II Forum Mechaniczne
 • Publikacja w czasopiśmie – “Fatigue of Aircraft Structures”
  W czasopiśmie „Fatigue of Aircraft Structures” Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie ukazał się artykuł „Checking the Correctness of the Process of Brazing of the Honeycomb Seal to the Base by Ultrasonic Method” autorstwa Agaty Świerek, Józefa Krysztofika, Wojciecha Matczaka i Antoniego Niepokólczyckiego. Publikacja powstała na podstawie dyplomowej pracy magisterskiej mgr inż. Agaty Świerek pt. „Metody kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych w elementach silników lotniczych”, której promotorem był dyrektor Instytutu-Centrum… Czytaj więcej: Publikacja w czasopiśmie – “Fatigue of Aircraft Structures”
wiecej aktualności

Oferta

Badania laboratoryjne

Pomiary odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia.
Pomiary chropowatości, konturu i topografii powierzchni.
Pomiary cech geometrycznych z zastosowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
Pomiary geometryczne za pomocą konwencjonalnych przyrządów pomiarowych (wysokościomierz, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe itp.).
Kontrola i pomiar kół zębatych i wzorców kół zębatych.
Pomiary współrzędnościowym skanerem optycznym 3D, porównanie do modelu CAD, inżynieria odwrotna, analiza GD&T.
Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe kół zębatych walcowych i stożkowych.
Statyczna próba rozciągania, ściskania i zginania.
Stereoskopowe badania odkształceń.
Kompleksowe przygotowanie zgładów metalograficznych.
Obserwacje metalograficzne mikrostruktury próbek pod mikroskopem.
Pomiary twardości i mikrotwardości (metodami: Brinella, Rockwella, Vickersa).
Badania składu chemicznego stopów metali metodą spektrometrii optycznej.
Optyczne pomiary geometrii z wykorzystaniem mikroskopu.
Analiza naprężeń resztkowych w warstwie wierzchniej.

Usługi dla przemysłu

Usługi doradztwa technicznego i szkoleniowe (pomoc w programowaniu maszyn współrzędnościowych i skanerów optycznych, interpretacja rysunków konstrukcyjnych).
Diagnoza problemów technologicznych oraz opracowanie propozycji ich rozwiązania.
Gotowość i kompetencje do współtworzenia konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych.
Gotowość do realizacji prac merytorycznych w ramach badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wyposażenie

Dla Studentów

Dokumenty i pliki dla studentów (lista rozwijana)

Student wypełnia zaznaczone pola

Wzór wypełnienia dokumentów

Wzory próbek płaskich i walcowych do pomiarów na maszynie wytrzymałościowej Inspekt 250

Kontakt

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Instytut Inżynierii Mechanicznej
ul. Poznańska 201-205
62-800 Kalisz

telefon: +48 62 500 06 82 (sekretariat)

email: sekretariat.wp@uniwersytetkaliski.edu.pl

Współpracujemy z: