• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Struktura

Władze wydziału:

 • Dziekan prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek
 • Prodziekan ds. studenckich dr inż.  Małgorzata Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego dr n. med. Violetta Koźlak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Prodziekan ds. kształcenia dr Piotr Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa – Kierownik dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Katedra Położnictwa – Kierownik prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
 • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik dr hab. n. med. Sławomir Graczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Katedra Kosmetologii – Kierownik prof. dr hab. n. med. Marian Sygit
 • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr Piotr Szewczyk, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Katedra Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Kierownik dr hab. n. o zdrowiu Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Katedra Żywienia i Żywności – Kierownik prof. dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Zakłady:

 • Zakład Biofizyki – Kierownik prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
 • Zakład Biologii Molekularnej – Kierownik dr n. med. Damian Janecki
 • Zakład Histologii z Embriologią – Kierownik dr hab. n. med. Piotr Wilczek, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie:

 • dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • elektroradiologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • położnictwo – studia stacjonarne
 • położnictwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • wychowanie fizyczne

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 • zdrowie publiczne
 • kosmetologia
 • dietetyka
 • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)
 • lekarski (studia jednolite 6-letnie)

Dokumenty do pobrania

Przed ukończeniem studiów student może złożyć wniosek o bezpłatne wydanie jednego odpisu dyplomu ukończenia w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) – zamiast jednego odpisu dyplomu w języku polskim oraz jednego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim zamiast jednego odpisu suplementu w języku polskim.

EGZAMIN DYPLOMOWY – DOTYCZY KIERUNKÓW FIZJOTERAPIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

PYTANIA NA OBRONĘ

PRAKTYKI ZAWODOWE

FIZJOTERAPIA

ZAŁĄCZNIKI DO POROZUMIENIA:

DZIENNIKI PRAKTYK

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE FIZJOTERAPIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA LICENCJACKIE

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PRAKTYKA METODYCZNA

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM – STUDIA MAGISTERSKIE