• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wychodzi naprzeciw potrzebom studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Na naszej uczelni funkcjonuje Pełnomocni Rektora ds. Osób ze szczególnymi potrzebami.

Uniwersytet Kaliski udziela różnego rodzaju wsparcia, również dla osób w trudnej sytuacji, nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Zestawienie logotypów NCBR​ - POWER