• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Kadra:

  • prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski
  • mgr inż. Kinga Janik-Koncewicz

Instytut Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych jest jednostką naukową, której głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, epidemiologicznych, zdrowia publicznego, szczególnie w zakresie chorób odtytoniowych (m.in. raka płuca), chorób alkoholowych (m.in. alkoholowej marskości wątroby), COVID-19 i in.

Pracownicy Instytutu prowadzą regularne obserwacje i analizy stanu zdrowia populacji Polski na tle Europy i innych krajów świata. Budują naukową platformę współpracy krajowej i międzynarodowej. Do głównych instytucji, z którymi współpracuje Instytut można zaliczyć: Światową Organizacje Zdrowia, Narodowy Instytut Raka w USA, University College London, London School of Hygiene and Tropical Medicine i in.

Instytut bierze udział w różnego rodzaju projektach naukowych zarówno krajowych i międzynarodowych. W 2023 roku pracownicy Instytutu brali udział w projekcie Polskiej Akademii Nauk „Polskie zdrowie 2.0”, w którym zanalizowali obraz epidemiologiczny umieralności na choroby alkoholowe w Polsce na przykładzie alkoholowej marskości wątroby oraz przygotowali rekomendacje dla polityki zdrowia publicznego w Polsce dla ograniczenia zdrowotnych następstw picia alkoholu w Polsce.

Pracownicy Instytutu prowadzą istotną dla uczelni działalność publikacyjną. Zajmują dwa pierwsze miejsca w rankingach Uniwersytetu Kaliskiego (m.in. dotyczących liczby opublikowanych prac z afiliacją Uniwersytetu Kaliskiego oraz zdobytych punktów Impact Factor oraz MEN) za lata 2016-2024.

Oprócz działalności naukowej, Instytut popularyzuje wyniki swoich badań naukowych, m.in. podczas organizowanych konferencjach prasowych oraz w licznych wywiadach dla mediów. Jednocześnie prowadzi bieżącą wysyłkę resume ważnym informacji naukowych do osób odpowiedzialnych za zdrowie w Polsce, m.in. członków komisji zdrowia Sejmu i Senatu, Marszałka Sejmu i in.

Istotną działalnością pracowników Instytutu-Europejskiego Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych we współpracy z innymi pracownikami Uniwersytetu Kaliskiego jest prowadzenie czasopisma Journal of Health Inequalities (JHI). JHI jest recenzowanym, międzynarodowym czasopismem naukowym otwartego dostępu, publikującym prace z zakresu zdrowia publicznego, medycyny, oraz dziedzin pokrewnych. Czasopismo w 2023 roku utrzymało 100 punktów MEN. W Index Copernicus również uzyskało 100 punktów. Wśród autorów publikacji znalazł się m.in. prof. Harald zur Hausen, laureat Nagrody Nobla z 2008 roku, prof. Alan M. Brand z Uniwersytetu w Harwardzie, Aurelijus Veryga, Minister Zdrowia Litwy, prof. Jonathan Samet, Rektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Kolorado, USA, dr Mark Parascandola z Narodowego Instytutu Raka w Bethesdzie, USA, profesor Leif Edvard Aaro, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, czy profesor Europejskiego zdrowia publicznego Martin McKee z London School of Hygiene and Tropical Medicine.