• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Rada Centrum – Badawczo Wdrożeniowego 13 czerwca 2024

13 czerwca odbyła się Rada Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Uniwersytetu Kaliskiego. W roku 2023 Uczelnia uzyskała cztery patenty w sferze nauk o zdrowiu, jeden w sferze bezpieczeństwa energetycznego, a łącznie 20 patentów i cztery prawa do wzorów przemysłowych.

Więcej informacji na stronie Uczelni:

W dniach 04-06.-6. 2024 roku Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego było współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – RATOWNICTWO ZK-OL-RAT Warszawa 2024

Link do strony wydarzenia: https://ochronaludnosci.wat.edu.pl/konferencja/

Wkład CBW w wydarzenie:

 1. Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji:
  • prof. dr hab. nauk med. i nauk o zdr. Katarzyna SYGIT, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S.  Wojciechowskiego;
  • mgr Grzegorz SZYMAŃSKI, EMBA, Kanclerz Uniwersytetu Kaliskiego im.  Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • dr Bogumiła PAWLACZYK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • dr Jerzy WYPYCH, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • dr Łukasz MIKOŁAJCZYK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • dr n. med. Janusz TARCHALSKI, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S.  Wojciechowskiego.
 1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
  • mgr Krzysztof ADAMEK, Doktorant Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • mgr Agnieszka MERCHUT, Doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego;
  • mgr Paweł WILKANIEC, Doktorant Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego.

3.   Wystąpienie na Panelu plenarnym pt. Misja ochrony ludności w ujęciu krajowym i  międzynarodowym: dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego z referatem pt. Samoedukacja obronna.

4.  Moderator Panelu III Konferencji pt. Kultura bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i ratownictwiedr hab. Ireneusz T. DZIUBEK prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego.

5.    Wystąpienie   na  Panelu V pt.  Administracja, służby, inspekcje i straże w systemie ochrony ludności: dr Bogumiła PAWLACZYK z referatem pt. Rozwiązania prawne funkcjonowania OSP w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

6.   Wystąpienie na Panelu III  pt. Kultura bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i ratownictwie: dr Jerzy WYPYCH z referatem pt. Kaliskie fundamenty kultury bezpieczeństwa. Historia i teraźniejszość.

7.    Doktoranci i Studenci z afiliacją Uniwersytetu Kaliskiego występujący w Panelu III Konferencji pt. Kultura bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i ratownictwie :

 • mgr Krzysztof ADAMEK, Edukacyjne zasoby OSP jako lokalne narzędzie ochrony ludności;
 • stud. Sławomir BILSKI, stud. Dariusz MANIKOWSKI, Koło Naukowe CBW, Spółdzielnia mieszkaniowa w stanach zagrożeń kryzysowych na przykładzie KSML-W
 • mgr Katarzyna DOBERSTEIN-GANSZER, Sektor energetyczny w sytuacjach kryzysowych kraju
 • mgr Krzysztof Michał HAJDASZ, Jarocińskie budowle ochronne w aplikacji schrony.straz.gov.pl;
 • mgr inż. Adam HOFMAN, Broń czarnoprochowa w ratownictwie i ochronie ludności;
 • mgr Konrad KARASIŃSKI, Rola dzielnicowego Policji w złożonych sytuacjach ochrony ludności;
 • mgr Bernadeta MAURY, Działania ostrzeszowskiej jednostki Policji w świetle wyzwań na rzecz ochrony ludności w  sytuacjach kryzysowych;
 • mgr Agnieszka MERCHUT, Nowiczoki jako zakazana broń chemiczna;
 • mgr Piotr PEKSA, Improwizowane urządzenia zapalające w sytuacjach kryzysowych
 • mgr Grzegorz SZYMAŃSKI, EMBA, Cyberprzestrzeń w Uniwersytecie Kaliskim jako przykład zarządzania bezpieczeństwem w szkolnictwie wyższym;
 • mgr Paweł WILKANIEC, Sabotażowo-dywersyjne niszczenie broni na terenie zajętym przez przeciwnika;
 • mgr Mirosław WIŚNIEWSKI, Działania Policji w zarzadzaniu kryzysowym;
 • mgr Sylwia WRÓBEL Sylwia, Przygotowanie grup poszukiwawczo-ratowniczych w sytuacjach kryzysowych;
 • mgr Aldona WYPYCH, Aktualne wyzwania samorządów w zakresie cyberbezpieczeństwa na przykładzie Miasta Kalisza.

Zdjęcia: własność WAT

Udzielenie Patentu PL 244868

Urząd Patentowy RP przyznał Uniwersytetowi Kaliskiemu patent dnia 12.04.2024 r. na  wynalazek pt.: Zespół do ładowania opału, w  szczególności organicznego, zwłaszcza pieców/kotłów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania.

Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego jako współorganizator II Międzynarodowego Kongresu Antyterrorystycznego

W dniach 9-10 kwietnia 2024 roku Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego było współorganizatorem II Międzynarodowego Kongresu Antyterrorystycznego (International Counterterrorism Congress ICTC 2024) pn. Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk.

Link do strony wydarzenia: https://kongresat.edu.pl/

Członkowie konferencji:

 1. Członkowie Komitetu Naukowego Kongresu: prof. dr hab. nauk med. i nauk o zdr. Katarzyna SYGIT; dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK prof. UK; dr Bogumiła PAWLACZYK; dr Łukasz MIKOŁAJCZYK; dr n. med. Janusz TARCHALSKI.
 2. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Kongresu: mgr Maciej BARNAT, Doktorant Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego; mgr Bernadeta MAURY, Doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego; mgr Agnieszka MERCHUT, Doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego.
 3. Członkowie Sekretariatu Kongresu: mgr Martyna KOWALSKA, Doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego; mgr Anna ADAMCZYK, Doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego; mgr Krzysztof ADAMEK, Doktorant Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta S. Wojciechowskiego.
 4. Moderatorzy Sesji V Kongresu pn. Instytucjonalny i pozainstytucjonalny wymiar antyterroryzmu występujący z afiliacją Uniwersytetu Kaliskiego: dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK, dr Bogumiła PAWLACZYK, mgr Jerzy TREMBŁOWSKI.
 5. Doktoranci i Studenci występujący z afiliacją Uniwersytetu Kaliskiego:
  • mgr Krzysztof ADAMEK, Zajęcia szkoleniowe jednostek OSP wobec neutralizacji skutków ataków terrorystycznych;
  • mgr Andrzej ANDRZEJEWSKI, Zasoby informacyjne i metodologia oceny ryzyka atakiem cyberterrorystów w jednostce powiatowej samorządu terytorialnego;
  • mgr Marcin BARNAT, Antyterrorystyczne adaptacje koncepcji Security by design;
  • mgr Krzysztof Michał HAJDASZ, Szkoły średnie i ich odporność na zróżnicowane ataki o zabarwieniu terrorystycznym;
  • mgr Konrad KARASIŃSKI, Praca dzielnicowego Policji na potrzeby edukacji w sytuacjach zagrożenia zamachem terrorystycznym;
  • mgr Błażej LOTA, Potrzeby antyterrorystyczne doskonalenia pracy operacyjnej powiatowych jednostek Policji;
  • asp. szt. Dariusz MANIKOWSKI, Broń samodziałowa i amunicja na terenie zagrożonym atakiem terrorystycznym;
  • mgr Bernadeta MAURY, Nielegalne posiadanie broni i amunicji w środowiskach zagrożonym atakiem terrorystycznym;
  • mgr Agnieszka MERCHUT, Dezinformacja i manipulowanie przepływem danych przez inicjatorów ataków terrorystycznych;
  • mgr Jerzy TEMBŁOWSKI, Specyfika i potrzeba istnienia klas mundurowych z modułem reagowania na zamachy terrorystyczne w szkołach średnich;
  • mgr Paweł WILKANIEC, Broń czarnoprochowa jako narzędzie zamachu terrorystycznego;
  • mgr Milena ZAWADZKA, Edukacja antyterrorystyczna w środowisku i na potrzeby funkcjonowania jednostek PSP.

Zdjęcia: właściciel i udostępnienie zdjęć – teamsafetyproject

Udzielenie Patentów: PL 244763 oraz 244764

Urząd Patentowy RP przyznał Uniwersytetowi Kaliskiemu patenty dnia 04.03.2024 r. na  wynalazki pt.: Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu  typu pesto czerwone pikantne i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto czerwone pikantne oraz Sposób wytwarzania spożywczego przetworu rybnego zawierającego mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone i spożywczy przetwór rybny zawierający mięso z jesiotra w postaci sosu typu pesto zielone.

Uroczyste przekazanie mundurów z Uniwersytetu Kaliskiego dla kępińskiego Muzeum

Dnia 10 października 2023 odbyło się Uroczyste przekazanie mundurów z Uniwersytetu Kaliskiego dla Muzeum im. T. Piotra Potworowskiego w Kępnie. W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in. prof Uniwersytetu Kaliskiego dr hab. Ireneusz T. Dziubek, dr Łukasz Mikołajczyk, dr Bogumiła Pawlaczyk wicestarosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka oraz I Zastępca Burmistrza Kępna Artur Kosakiewicz.

Więcej pod:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02G2x2wewYzL9xFjbKRC2R7hDEsMsfC89YQLXqhJcmkEe88KQH938ENHYXMAQKchg6l&id=100000882745353&notif_id=1696964463418684&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged&ref=notif

Udział pracowników i doktorantów Centrum na konferencji w Bydgoszczy

Liczna grupa przedstawicieli Akademia Kaliska wzięła udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona ludności – Ratownictwo”, która odbyła się w dn. 14-16 czerwca br. Bydgoszczy. Wydarzenie adresowane było do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej oraz Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych. Więcej informacji pod:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fakademia.kaliska%2Fposts%2Fpfbid022VZPQYx9fJd6y9xk9W5mhAS9tGEcugxe9wNP2Ww4tKCJopwLGH4ffMFpzn58LCxSl&show_text=true&width=500Śledztwo powybuchowe z uczestnictwem Studentów Uniwersytetu Kaliskiego

9 maja w popularnym programie ,,Alarm”, emitowanym w TVP1 gościli wykładowcy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Kaliskiego, którzy wzięli udział w pionierskich badaniach związanych z przeprowadzeniem śledztwa powybuchowego. Więcej o wydarzeniu w:

Uchwalenie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji