• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Kontakt

Kalisz ul. Nowy Świat 4, pokój 28 | Tel: 62 76 79 598 | Tel: 728 951 522

poniedziałek – nieczynne | wtorek, środa, czwartek – 10:00-14:00 | piątek – 12:00-15:00

Email: fundusz.pomocy@uniwersytetkaliski.edu.pl

Aktualności

Szanowni studenci,

informujemy, że wnioski złożone w formie papierowej dotyczące stypendium: socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogi w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (obowiązującym w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Prosimy o wyrozumiałość cierpliwość.
Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.


„Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów w dniu 10 listopada 2023 (piątek) będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.”


Szanowni studenci!

Zbliża się końcowy termin składania wniosków:

 • stypendium rektora do 27 października 2023 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.
 • stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych do 31 października 2023 roku – z przyznaniem od października, jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony). Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym od złożenia wniosku.

WAŻNE: Wnioski stypendialne należy wygenerować za pomocą systemu Wirtualna Uczelnia i dostarczyć w formie papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że biuro funkcjonuje wg. następującego porządku:

Poniedziałek  – nieczynne,

Wtorek – 10:00-14:00,

Środa – 10:00-14:00,

Czwartek- 10:00-14:00,

Piątek – 12:00-15:00


Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski o stypendium: SOCJALNE, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGĘ będzie można składać w terminie od 09.10.2023 r. do 31.10.2023 r. po uprzednim wypromowaniu studentów na kolejny semestr roku akademickiego 2023/2024 przez dziekanaty.

Wnioski złożone po 31 października 2023 r. zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca od daty wpływu, z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć tylko i wyłącznie terminie od 09.10.2023 r. do 27.10.2023 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy wygenerować za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni wu.uniwersytetkaliski.edu.pl, a następnie złożyć podpisany własnoręcznie w formie papierowej do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z awarią systemu Wirtualna Uczelnia wnioski o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 są tymczasowo niedostępne. Błąd został zgłoszony do przedstawicieli firmy.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Poinformujemy Państwa o możliwości składania wniosków.

Za utrudnienia przepraszamy,

Pracownicy Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024:

 1. Ubieganie się  o przyznanie miejsca w Domu Studenta:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 10 września br.
  • studenci I roku od 11 do 20 września br.
 2. Ubieganie się o stypendium socjalne:
  • studenci II, III, IV i V roku od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 3. Ubieganie się o stypendium dla osób niepełnosprawnych:
  • studenci II, III, IV i V od 1 do 30 września br.
  • studenci I roku od 1 do 15 października br.
 4. Ubieganie się o stypendium rektora:
  • od 1 do 20 października br.
  • natomiast studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie od 1 do 15 marca br.

WAŻNE:

Wnioski o świadczenia rejestruje się w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce „Wnioski”, a następnie drukuje i dostarcza do Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów pokój nr 28  Budynek Rektoratu w wyznaczonym terminie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów znajdują się w „Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”, który opublikowany zostanie na stronie Uczelni oraz BIP.


Szanowni Studenci,

informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2023/2024 oraz “Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego” zostaną wkrótce opublikowane na stronie. Prosimy o cierpliwość i niepobieranie wniosków z poprzednich lat.