• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie matematyki, statystyki i ekonometrii na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię, w programach których widnieją te przedmioty.

 1. Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko – kierownik Zakładu, pokój 207, Collegium Novum, ul. Nowy Świat
  email: m.krzysko@uniwersytetkaliski.edu.pl
 2. Dr hab. Andrzej Młodak
  email: a.mlodak@uniwersytetkaliski.edu.pl
 3. Dr Karol Deręgowski
  email: k.deregowski@uniwersytetkaliski.edu.pl
 4. Dr inż. Agnieszka Pyć
  email: a.pyc@uniwersytetkaliski.edu.pl
 5. Dr inż. Ireneusz Wrociński
  email: i.wrocinski@uniwersytetkaliski.edu.pl
 6. Mgr Wojciech Łukaszonek
  email: w.lukaszonek@uniwersytetkaliski.edu.pl