• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Instrukcja logowania do usługi Office 365

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Beata Wenerska, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka

Katedry:

 • Katedra Ekonomii i Socjologii – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
 • Katedra Nauk o Bezpieczeństwie – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 • Katedra Zarządzania – Kierownik dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
  • Zakład Finansów i Rachunkowości – Kierownik dr Ryszard Orliński
  • Zakład Logistyki i Transportu – Kierownik dr inż. Leszek Szczupak
  • Zakład Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik dr Katarzyna Mikurenda
  • Zakład Zarządzania Publicznego i Prawa – Kierownik dr hab. Olgierd Lissowski, prof. Akademii Kaliskiej

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów
STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – możliwość rozszerzenia kompetencji w zakresie:
  • Broń amunicja i wyposażenie specjalne
  • Kryminologia i kryminalistyka
 • Ekonomia menedżerska
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Logistyka
 • Zarządzanie – możliwość rozszerzenia kompetencji w zakresie:
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Warsztat menedżera
 • Zarządzanie kryzysowe


STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i dowodzenie


Wydział prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE

 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo informacyjne organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Executive Master of Business Administration
 • Historia architektury i budowy miast
 • Kadry i płace w prawie i praktyce
 • Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Regionalne badania historyczne
 • Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie pomocą społeczną

Dokumenty do pobrania