• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Instrukcja logowania do usługi Microsoft 365 oraz Wirtualnej Uczelni

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr Beata Wenerska, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Prodziekan ds. Nauki, Organizacji i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka
 • Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktycznego dr Adam Plichta

Katedry:

 • Katedra Logistyki i Transportu – Kierownik dr inż. Leszek Szczupak (Strona katedry)
 • Katedra Bezpieczeństwa i Obronności – Kierownik prof. dr hab. inż. jan Posobiec
 • Katedra Ekonomii i Prawa – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
 • Katedra Finansów i Rachunkowości – Kierownik dr Ryszard Orliński
 • Katedra Marketingu i Badań Rynkowych – Kierownik dr Katarzyna Mikurenda
 • Katedra Zarządzania – Kierownik dr Jan Frąszczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
 • Katedra Zarządzania Kryzysowego – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – możliwość rozszerzenia kompetencji w zakresie:
  • Broń amunicja i wyposażenie specjalne
  • Kryminologia i kryminalistyka
 • Geopolityka
 • Logistyka
 • Prawo
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie – możliwość rozszerzenia kompetencji w zakresie:
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Warsztat menedżera
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Administracja*

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i dowodzenie

Wydział prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo informacyjne organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Executive Master of Business Administration
 • Historia architektury i budowy miast
 • Kadry i płace w prawie i praktyce
 • Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Regionalne badania historyczne
 • Rolnicze Ubezpieczenia Społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne
 • Zarządzanie kryzysowe

Dokumenty do pobrania