• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dyrektor: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Kadra:

 • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Drygas
 • prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Lucyna Kapka-Skrzypczak
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Zatońska
 • dr Aleksandra Herbeć
 • dr n. med. i n. o zdr. Krzysztof Przewoźniak

Rada Naukowa Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny:

prof. dr hab. n. med. Witold  Zatoński – Przewodniczący

prof. Andriej Bazylewicz – President of the World Federation of Ukrainian Medical Associations, Lviv,  Ukraine

prof. Ottis Browley – Johns Hopkins University School of Medicine (USA), Leonardo Chavane – Eduardo Mondlane University, Mozambique


Zadania Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny

 1. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze szeroko pojętej problematyki dotyczącej funkcjonowania rodziny, w zakresie:
 2. Zbierania, gromadzenia, opracowywania informacji i wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych w zakresie aktualnej sytuacji w obszarze rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i dzietności, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i duchowego,
 3. Zbierania danych i wiedzy z zakresu prokreacji człowieka oraz analizy czynników mających na nią wpływ,
 4. Prowadzenia badań naukowych w zakresie szeroko pojętej tematyki zdrowia i rozwoju człowieka, w tym z wpływu zachowań zdrowotnych na wszystkich etapach rozwoju człowieka na zdrowie,
 5. Prowadzenia badań naukowych dotyczących wpływu warunków środowiskowych rozwoju organizmu ludzkiego od poczęcia do starości na zdrowie ludzkie przez cały okres życia i na następne pokolenia.
 6. Upowszechnianie wiedzy i badań naukowych dotyczących zdrowia rodziny i prokreacji człowieka  poprzez publikowanie uzyskanych danych i wyników  w  czasopismach naukowych, organizację konferencji i  odczytów.
 7. Współpraca naukowa z placówkami naukowymi i badawczymi w Polsce i na świecie.

Konferencje