• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Instytut Badań nad Zdrowiem Kobiety jest jednostką ogólnouczelnianą, której celem jest prowadzenie działalności naukowej z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu, koncentrującej się na potrzebach zdrowotnych kobiet.

Działalność naukowa Instytutu skupia się głównie na badaniach dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, przy szczególnym uwzględnieniu diagnostyki i leczenia niepłodności oraz endometriozy. W ramach naszych projektów naukowych, opracowujemy nowe strategie diagnostyczne, w celu poprawienia jakości życia kobiet zmagających się z tymi schorzeniami.

Głównym celem prowadzonej działalności naukowej jest wykorzystanie nowych technologii wielkoskalowych typu „omics” w opracowaniu wczesnej, nieinwazyjnej metody diagnostycznej endometriozy. W tym celu w ramach Instytutu prowadzone są projekty naukowe z zakresu proteomiki, glikomiki oraz metabolomiki oraz analiza uzyskanych danych. Projekty te prowadzone są we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, z wykorzystaniem środków, w tym grantów, finansowanych przez instytucje ogólnopolskie.

Dodatkowym elementem działalności Instytutu jest prowadzenie badań z zakresu, epidemiologii nowotworów kobiecych.


Prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

W swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi aspektami położnictwa, ginekologii i medycyny rozrodu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentkami z endometriozą, parami niepłodnymi z różnych przyczyn oraz ciążami po leczeniu niepłodności. Oprócz podstawowej specjalizacji z położnictwa i ginekologii, uzyskał także podspecjalizacje z perinatologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Tytuł profesora otrzymał w 2016 roku. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, European Society of Human Reproduction and Embryology oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Autor licznych publikacji naukowych, patentów oraz redaktor naukowy książek m. in. „Niepłodność: najczęstsze problemy”, drugiej części z tej serii „Niepłodność – najnowsze rekomendacje” czy „Endokrynologia Ginekologiczna i Niepłodność”. Wykłada regularnie na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz prowadzi kursy dla lekarzy ginekologów w zakresie niepłodności i endokrynologii ginekologicznej.


Dr hab. n. med. i n. o zdr. Cezary Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Cezary Wojtyła jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, natomiast w 2023 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii. W swojej działalności zawodowej i naukowej zajmuje się szczególnie diagnostyką i leczeniem endometriozy oraz niepłodności. Realizuje i realizował kilka projektów naukowych mających na celu określenie nowych biomarkerów endometriozy, w tym grant Narodowego Centrum Nauki: „Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy”. Projekt ten był realizowany we współpracy z Imperial College w Londynie. W 2022 roku otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 1. „Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy”
 2. „Ukierunkowana analiza proteomiczna osocza i płynu otrzewnowego kobiet z endometriozą”.
 3. „Analiza metabolomiczna osocza i płynu otrzewnowego kobiet z endometriozą”.
 4. „Utworzenie i weryfikacja białkowego panelu ułatwiającego diagnostykę endometriozy na podstawie badania płynu otrzewnowego i osocza”.
 5. „Określenie potencjału diagnostycznego panelu białkowego opracowanego pod kątem diagnostyki endometriozy”.
 1. Laudański P, Rogalska G, Warzecha D, Lipa M, Mańka G, Kiecka M, Spaczyński R, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluz T, Kluza M, Neuman T, Adler P, Peterson H, Salumets A, Wielgos M. Autoantibody screening of plasma and peritoneal fluid of patients with endometriosis. Hum Reprod. 2023 Apr 3;38(4):629-643. doi: 10.1093/humrep/dead011.
  Impact Factor: 6.1; MEiN: 140
 2. Wasilewska A, Grabowska M, Moskalik-Kierat D, Brzoza M, Laudański P, Garley M. Immunological Aspects of Infertility-The Role of KIR Receptors and HLA-C Antigen. Cells. 2023 Dec 27;13(1):59. doi: 10.3390/cells13010059.
  Impact Factor: 6.0; MEiN: 140
 3. Oldak L, Lukaszewski Z, Leśniewska A, Goławski K, Laudański P, Gorodkiewicz E. Development of an SPRi Test for the Quantitative Detection of Cadherin 12 in Human Plasma and Peritoneal Fluid. Int J Mol Sci. 2023 Nov 29;24(23):16894. doi: 10.3390/ijms242316894.
  Impact Factor: 5.6; MEiN: 140
 4. Meltsov A, Saare M, Teder H, Paluoja P, Arffman RK, Piltonen T, Laudanski P, Wielgoś M, Gianaroli L, Koel M, Peters M, Salumets A, Krjutškov K, Palta P. Targeted gene expression profiling for accurate endometrial receptivity testing. Sci Rep. 2023 Aug 26;13(1):13959. doi: 10.1038/s41598-023-40991-z.
  Impact Factor: 4.6; MEiN: 140
 5. Lisowska-Myjak B, Skarżyńska E, Wróbel M, Mańka G, Kiecka M, Lipa M, Warzecha D, Spaczyński R, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluz T, Kluza M, Wielgoś M, Laudański P. Investigation of the Changes in Concentrations of Vitamin D-Binding Protein and Lactoferin in Plasma and Peritoneal Fluid of Patients with Endometriosis. Int J Mol Sci. 2023 Apr 25;24(9):7828. doi: 10.3390/ijms24097828.
  Impact Factor: 5.6; MEiN: 140
 6. Urban A, Warzecha D, Laudanski P, Pietrzak B, Wielgos M. Personalized embryo transfer (pET) guided by endometrial receptivity (ER) assessment – a possibility to increase effectiveness of IVF procedures. Review of available methods. Ginekol Pol. 2023;94(12):1004-1010. doi: 10.5603/GP.a2023.0041.
  Impact Factor: 1.3; MEiN: 40
 7. Omeljaniuk WJ, Laudański P, Miltyk W. The role of miRNA molecules in the miscarriage process. Biol Reprod. 2023 Jul 11;109(1):29-44. doi: 10.1093/biolre/ioad047.
  Impact Factor: 3.6; MEiN: 200
 8. Zielinska Z, Oldak L, Kacperczyk-Bartnik J, Koc-Żórawska E, Żórawski M, Laudanski P, Gorodkiewicz E. An Array SPRi Biosensor for the Determination on PARP-1 in Blood Plasma. Biomedicines. 2023 Feb 17;11(2):602. doi: 10.3390/biomedicines11020602.
  Impact Factor: 4.7; MEiN: 100
 9. Skarżyńska E, Wróbel M, Zborowska H, Kołek MF, Mańka G, Kiecka M, Lipa M, Warzecha D, Spaczyński R, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluz T, Kluza M, Wielgoś M, Lisowska-Myjak B, Laudański P. The Influence of Lactoferrin in Plasma and Peritoneal Fluid on Iron Metabolism in Women with Endometriosis. Int J Mol Sci. 2023 Jan 13;24(2):1619. doi: 10.3390/ijms24021619.
  Impact Factor: 5.6; MEiN: 140
 10. Warzecha D, Załęcka J, Mańka G, Kiecka M, Lipa M, Spaczyński R, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluz T, Kluza M, Wielgoś M, Ołdak Ł, Leśniewska A, Gorodkiewicz E, Laudański P. Plasma and Peritoneal Fluid Fibronectin and Collagen IV Levels as Potential Biomarkers of Endometriosis. Int J Mol Sci. 2022 Dec 10;23(24):15669. doi: 10.3390/ijms232415669.
  Impact Factor: 5.6; MEiN: 140
 11. Goławski Ksawery, Giermaziak Wojciech, Ciebiera Michał, Wojtyła Cezary. Excessive Gestational Weight Gain and Pregnancy Outcomes. Journal of Clinical Medicine. 2023, 12(9), 3211; https://doi.org/10.3390/jcm12093211
  Impact Factor: 3.9; MEiN: 140
 12. Lidia Korczynska, Natalia Zeber-Lubecka, Magdalena Zgliczynska, Elzbieta Zarychta, Kornelia Zareba, Cezary Wojtyla, Michalina Dabrowska, Michal Ciebiera. The role of microbiota in the pathophysiology of uterine fibroids – a systematic review (2023.) The role of microbiota in the pathophysiology of uterine fibroids – a systematic review. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 13:1177366. doi: 10.3389/fcimb.2023.1177366
  Impact Factor: 5.7; MEiN: 100
 13. Wróbel M, Zuzanna Z, Ołdak Ł, Kalicka A, Mańka G, Kiecka M, Spaczyński RZ, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluz T, Kluza M, Pierzyński P, Wojtyła Cezary, Lipa M, Warzecha D, Wielgoś M, Sawicki W, Gorodkiewicz E, Laudański P. Evaluation of Proteasome and Immunoproteasome Levels in Plasma and Peritoneal Fluid in Patients with Endometriosis. International Journal of Molecular Sciences. 2023 Sep 21;24(18):14363. doi: 10.3390/ijms241814363.
  Impact Factor: 5.6; MEiN: 140
 14. Wojtyła Cezary, Bertuccio P, Giermaziak W, Santucci C, Odone A, Ciebiera M, Negri E, Wojtyła A, La Vecchia C. European trends in ovarian cancer mortality, 1990-2020 and predictions to 2025. European Journal of Cancer. 2023 Sep 26;194:113350. doi: 10.1016/j.ejca.2023.113350.
  Impact Factor: 8.4; MEiN: 140
 15. Michal Zygarowicz, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Janusz Sierdzinski, Cezary Wojtyla, Piotr Pierzynski, Grzegorz Manka, Mariusz Kiecka, Robert Z Spaczynski, Piotr Piekarski, Beata Banaszewska, Artur Jakimiuk, Tadeusz Issat, Wojciech Rokita, Jakub Mlodawski, Maria Szubert, Piotr Sieroszewski, Grzegorz Raba, Kamil Szczupak, Tomasz Kluz, Marek Kluza, Michal Lipa, Damian Warzecha, Miroslaw Wielgos, Ewa Koc-Zorawska, Marcin Zorawski, Piotr Laudanski. Plasma and Peritoneal Fluid Annexin A2 Levels in Patients with Endometriosis. Journal of Inflammation Research. 2023:16 5959–5969. doi: https://doi.org/10.2147/JIR.S421389
  Impact Factor: 4.5; MEiN: 140
 16. Wojtyla Cezary, Tołwiński Ignacy, Laudański Piotr. The Use of the Neoglycolipid-Based Oligosaccharide Microarray System in the Diagnosis of Endometriosis – Preliminary Study. Journal of Inflammation Research. 2024; 17: 899 – 908 https://doi.org/10.2147/JIR.S439709
  Impact Factor: 4.5; MEiN: 140
 17. Zyguła A, Sankiewicz A, Sakowicz A, Dobrzyńska E, Dakowicz A, Mańka G, Kiecka M, Spaczynski R, Piekarski P, Banaszewska B, Jakimiuk A, Issat T, Rokita W, Młodawski J, Szubert M, Sieroszewski P, Raba G, Szczupak K, Kluza T, Kluza M, Pierzyński P, Wojtyla Cezary, Lipa M, Warzecha D, Wielgos M, Cendrowski K, Gorodkiewicz E, Laudanski P. Is the leptin/BMI ratio a reliable biomarker for endometriosis? Frontiers in Endocrinology (Lausanne). 2024;15:1359182. doi: 10.3389/fendo.2024.1359182.
  Impact Factor: 5.2; MEiN: 100