• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Głównym zadaniem Studium jest organizacja oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratów, w tym języków specjalistycznych, na wszystkich wydziałach uczelni. W ramach działalności jednostki organizowane są również językowe egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o wyjazd studyjny lub praktykę w ramach Programu LLP-Erasmus. 

Pracownicy Studium obok prowadzenia zajęć dydaktycznych pracują także nad przygotowywaniem skryptów do nauki języka specjalistycznego dla wszystkich kierunków uczelni oraz biorą czynny udział w konferencjach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych. Obecnie studenci naszej uczelni mają możliwość wyboru języka obcego spośród angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego.

Kierownik MSJO

mgr Rafał Gaczyński

ul. Nowy Świat 4, pok. 5

email: msjo@akademia.kalisz.pl

kierownik telefon: 62 76 79 517

Zespół języka angielskiego

 1. mgr Agata Czepik
 2. mgr Beata Gradowska
 3. mgr Izabela Kolasińska
 4. mgr Katarzyna Kubasik
 5. mgr Iwona Kulińska-Badio
 6. mgr Katarzyna Mak
 7. mgr Magda Poniatowska
 8. mgr Sylwia Sadowska
 9. mgr Grażyna Wujkowska
 10. mgr Maria Ciesielska-Ciupek
 11. mgr Małgorzata Khamari

Język niemiecki

mgr Rafał Gaczyński

Język rosyjski

mgr Kazimierz Matusiak

Język hiszpański

mgr Sylwia Sadowska