• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Struktura

Władze wydziału

Dziekan dr Urszula Kropaczewska

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr Małgorzata Dłużewska

Siedziba wydziału

Września, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Wojska Polskiego 2a 

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

pielęgniarstwo – studia 6 semestralne  – stacjonarne

pielęgniarstwo – studia 7 semestralne  – stacjonarne

Dokumenty do pobrania