• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Certyfikowane kursy dla studentów

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:

  • Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej,
  • Straży Pożarnej Urzędu Dozoru Technicznego ,
  • Wyższego Urzędu Górniczego,
  •  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska .

Darmowe, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

Terminy:

1-2 grudnia 2021 r. godziny: 13:00 – 15:10  lub

8-9 grudnia 2021 r. godziny: 13:00 – 15:10

Jak się zapisać? Wystarczy wejść na stronę bezpiecznepraktyki.pl otwiera się w nowym oknie i zapisać się