• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Mobilność BIP w Słowenii okazała się dla nas, czterech studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekscytującą szansą na poznanie nowych, pięknych miejsc i zetknięcie się z innymi kulturami. Podczas trwania programu mieliśmy szansę samodzielnie zmierzyć się z organizowaniem podróży, co pozwoliło nam nabrać doświadczenia w tym zakresie, a w rezultacie również pewności siebie. Mogliśmy w praktyce przetestować nasze językowe umiejętności i przekonać się, jak użyteczna jest znajomość języka angielskiego – szczególnie dla tych, którzy chcą podróżować. W naszym napiętym harmonogramie zajęć nie brakowało pasjonujących tematów i mniej konwencjonalnych sposobów przekazywania wiedzy, szczególnie w otoczeniu natury i letniego słońca. Mimo napotkanych przeszkód i wyzwań, wspominamy nasz wyjazd zdecydowanie pozytywnie, zarówno pod względem zdobytej wiedzy i nowych kompetencji, jak i obfitości zdjęć z wycieczek, wspólnego integrowania się i zwiedzania.

Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Społecznych

________________________________________________________________________________________________________________