• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu do wzięcia udziału w BIP Erasmus+ organizowanym przez naszą uczelnię partnerską we Włoszech -G.D’Annunzio University Chieti Pescara.

Limit miejsc: 6.

Temat: The multidisciplinary role of Health Care Professionals in integrated care between hospital and territory.

Część fizyczna realizowana będzie w dniach 17-21 czerwca 2024 (5 dni). Zajęcia wirtualne odbywać się będą w dniach 1.07.2024 oraz 12.07.2024, czyli po zakończeniu mobilności fizycznej.

Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dofinansowanie podróży dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe wsparcie dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu

Uznanie mobilności: 4 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Aplikować mogą studenci co najmniej 2 roku studiów licencjackich.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl