• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

BIP W RUMUNII – „ NEOLIBERALISM, SPIRITUALITY AND PERSONAL DEVELOPMENT

Serdecznie zachęcamy studentów zainteresowanych naukami politycznymi, filozofią, psychologią i stosunkami międzynarodowymi do zapoznania się z ofertą BIP przygotowaną przez naszą uczelnię partnerską Babes-Bolyai University: „Neoliberalism, spirituality and personal development”.

5-dniowe wydarzenie organizowane będzie w drugiej połowie maja 2024 roku. Komponent wirtualny (2 dni) realizowany będzie przed częścią fizyczną. Szczegóły zostaną ogłoszone niebawem.

Dofinansowanie w ramach programu Erasmus+: 79 Euro/dzień mobilności fizycznej (+dofinansowanie podróży dla studentów otrzymujących stypendium socjalne lub z tytułu niepełnosprawności). Oferujemy dodatkowe wsparcie dla studentów wybierających podróż ekologicznymi środkami transportu.

Uznanie mobilności: 3 ECTS. Na podstawie BIP można zaliczyć przedmiot merytorycznie powiązany z tematyką BIP.

Aplikować mogą studenci co najmniej 2 roku studiów licencjackich. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Więcej informacji w załączniku.

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/proposal.pdf

Kontakt z organizatorem: mihaela.bogdan@ubbcluj.ro

Kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą: zagranica@uniwersytetkaliski.edu.pl