• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

 Roundscan 555 HR (Jenoptik, Hommel-Etamic, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
pomiar odchyłek kształtu, kierunku, położenia i bicia elementów osiowo-symetrycznych

POMIAR CECH, np.:

okrągłość
współosiowość
bicie
równoległość
prostopadłość
walcowość
prostoliniowość
nachylenie
bicie całkowite

SPECYFIKACJA:

maks. średnica mierzonego przedmiotu: 740 mm.
maks. średnica robocza: 390 mm.
maks. wysokość pomiaru: 550 mm.

 Nanoscan 855 (Jenoptik, Hommel-Etamic, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
charakteryzacja cech geometrycznych powierzchni

POMIAR:

chropowatość
topografia powierzchni
kontur przedmiotu

SPECYFIKACJA:

zakres pomiarowy: 24 mm
rozdzielczość: 0,6 nm
dokładność pozycjonowania: ±25 μm
prędkość pomiaru: od 0,1 do 3 mm/s

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa LH 65 (Wenzel, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
współrzędnościowa maszyna pomiarowa o konstrukcji portalowej, wyposażona w bezstopniową głowicę pomiarową obrotowo-uchylną RENISHAW PH20 oraz program pomiarowy Metrosoft QUARTIS. Głowica wykonuje ruch obrotowy (kąt B) oraz ruch uchylny (kąt A), co wprowadza dodatkowe 2 osie i umożliwia pomiaru detalu przy pomocy tylko jednej końcówki pomiarowej.

SPECYFIKACJA:

zakres pomiarowy maszyny [mm]: X = 650, Y = 750, Z = 500,
objętościowa niepewność pomiaru długości: 2,5 μm + L / 300 (dla TP20),
maksymalna prędkość ruchu: 3 obr./s (std. moduł siły i końc. 10 mm),
maksymalna prędkość głowicy: 50 mm/s,
niepewność pomiaru: 2,5 μm (dla TP20),
maksymalna masa przedmiotu mierzonego: 500kg.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa LEITZ Infinity (Hexagon Metrology, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
maszyna referencyjna – realizacja zadań pomiarowych części przemysłowych, wzorców, rozstrzyganie sporów

WYPOSAŻENIE:

nieruchomy portal, ruchomy stół
własnym systemem klimatyzacji (Weisstechnik)

SPECYFIKACJA:

zakres pomiarowy maszyny [mm]:

X = 1200, Y = 1000, Z = 600

graniczny błąd pomiaru: 0,2 μm
dokładność: 0,3 μm + L / 1000
prędkość: 400 mm/s
przyspieszenie: 3000 mm/s2
rozdzielczość liniałów: 0.004 µm

ATOS ScanBOX 5108, głowica skanująca ATOS III Triple Scan (GOM, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
kontrola części o rozmiarze do Ø 800 mm, generowanie modeli CAD 3D, pełna analiza GD&T, inżynieria odwrotna

SPECYFIKACJA (box):
wymiary: 2000 × 2550 × 2700 mm
maks. rozmiar części: Ø 800 mm
maks. masa części: 300 kg

SPECYFIKACJA (głowica):

dokładność pomiaru: < 0,02 mm
rozdzielczość: 3296 x 2472 px
punkty pomiarowe: 8 mln

Mikroskop – Hawk (Vision Engineering, Anglia)

PRZEZNACZENIE:
Trójosiowy video-optyczny mikroskop pomiarowy. Sterowanie i pomiar poprzez ekran dotykowy. Urządzenie do pomiarów 2D i 3D zarówno małych, jak i dużych części o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażony w 8-punkt. odbite światło LED oraz światło przechodzące.

SPECYFIKACJA:

Zakres pomiarowy (X, Y): 200 x 150 mm.
Zakres pomiarowy (Z): 195 mm (max. 244 mm).
Niepewność pomiarowa: U952D = 2 + (4,5 L / 1000) µm.
Maksymalne obciążenie stolika: 12 kg.

Specjalizowana czteroosiowa maszyna współrzędnościowa WGT 600 (Wenzel, Niemcy)

PRZEZNACZENIE:
specjalizowana czteroosiowa maszyna współrzędnościowa z komputerowym sterowaniem numerycznym (CNC) przeznaczona do kontroli przedmiotów obrabianych (kół zębatych walcowych, stożkowych, ślimaków, ślimacznic, wałów stopniowanych, wałów rozrządu, rotorów sprężarek itp.) i narzędzi (do ich wytwarzania). Możliwy jest pomiar kół zębatych o wszystkich rodzajach uzębienia. Maszyna wyposażona jest w głowicę skanującą RENISHAW SP600M. Druga najdroższa maszyna w I-CDBKZ.

SPECYFIKACJA:

dokładność: klasa 1 wg VDI/VDE 2612/13 – pomiar kół zębatych w klasie od 1 do 3 wg ISO 1328 (DIN 3961),
zakres ruchu osi [mm]: X = 500, Y = 320, Z = 650,
min. wewnętrzna / maks. zewnętrzna średnica mierzonego przedmiotu: 12 mm / 600 mm,
zakres modułu: od 0,5 mm,
masa mierzonego przedmiotu: max 400 kg.