• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: tel: 62 76 79 518 lub adresem email: iod@pwsz.kalisz.pl
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe za zgoda osoby której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. a) w celu obsługi następujących procesów:
  • rekrutacji studentów
  • rekrutacji pracowników
  • odbywania stażu zawodowego, praktyk studenckich
  • prowadzenia kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych
  • realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów i ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS
  • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do wykonania umowy, której strona jest osoba której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. b) w celu obsługi następujących procesów:
  • rekrutacji pracowników
  • realizacji umów z odbiorcami, dostawcami usług i produktów
  • realizacja umów współpracy z innymi uczelniami, firmami, organizacjami, jednostkami samorządowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wypełniając obowiązek prawny (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. c) w celu obsługi następujących procesów:
  • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów
  • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie zamówień publicznych
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wykonując zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. e) w celu obsługi następujących procesów:
  • kształcenia na studiach
  • zatrudnienia pracowników
  • korzystania z biblioteki
  • korzystania z domu studenta
  • realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów
  • przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni
  • realizacji różnego rodzaju projektów
  • realizacji współpracy z innymi uczelniami, firmami, organizacjami oraz jednostkami samorządowymi
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 ust. 1 lit. f) w celu obsługi następujących procesów:
  • realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz bezpieczeństwa pracowników, studentów i interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni,
  • realizacji badań naukowych, publikacji prac naukowo-badawczych oraz zgłaszanie patentów
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,4,5,6,7 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 10. W związku z przetwarzaniem przez PWSZ w Kaliszu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych,
  • sprostowania danych
  • usunięci danych lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PWSZ w Kaliszu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez PWSZ w Kaliszu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

POLITYKA COOKIES

Prezentowana polityka dotyczy wszystkich witryn obsługiwanych i stworzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą pod adresem ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

 1. Nasze serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki lub dla najbardziej popularnych pod adresem:

Opracowano na podstawie: wszystkoociasteczkach.pl

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) otwiera się w nowym oknie

otwiera się w nowym oknie