• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
na kierunku Pielęgniarstwo

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, mają na celu poprawę jakości kształcenia w oparciu o wdrożony „Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”.

Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina edukacji, która umożliwia realistyczne odtworzenie procesu leczenia i pielęgnowania w bezpiecznym dla pacjenta oraz studenta środowisku. Symulacja to trening i metoda oparta na sprzężeniu zwrotnym – student ćwiczy w warunkach zbliżonych do naturalnych, a poprawność jego działań jest kontrolowana zarówno przez instruktora jak i system komputerowy.

Założeniem symulacji medycznej jest zmotywowanie uczestnika do aktywnego udziału w procesie uczenia się, umożliwienie mu zdobycia wiedzy oraz umiejętności psychomotorycznych niezbędnych do pracy z pacjentem. Ponadto, symulacja służy rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, decyzyjności, komunikacji i wdraża studenta do pracy zespołowej.

monoprofilowe centrum symulacji medycznej-1

MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ DYSPONUJE:

 • Salą opieki pielęgniarskiej – wysokiej wierności
 • Pomieszczeniem kontrolnym dla sali opieki pielęgniarskiej
 • Salą egzaminu OSCE
 • Salą symulacji z zakresu ALS
 • Salą symulacji  z zakresu BLS
 • Salą ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 • Salą ćwiczeń umiejętności technicznych
 • Salą do ćwiczeń z pacjentem niepełnosprawnym
monoprofilowe centrum symulacji medycznej-2

DODATKOWO MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WYPOSAŻONO W:

 • Fantom porodowy
 • Trenażer do badanie ucha
 • Trenażer do badanie oka
 • Zestaw narzędzi chirurgicznych wraz z zestawem do nauki szycia ran

Proces kształcenia wspierany jest scenariuszami symulacyjnymi i podręcznikiem symulacji  z dodatkiem e-lerningowym wraz z aplikacją wspomagającą nauczanie symulacji.

PARTNER PROJEKTU: Szpital powiatowy we Wrześni Sp. z o o
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 586 835,76 PLN
DOFINANSOWANIE  Z UE: 2 180 185,17 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 30.09.2020 r.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo dofinansowane w 85% z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Europejskich