• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zapraszamy serdecznie do udziału w Kongresie Nauka dla Regionu, które odbędzie się 16 listopada na Wydziale Politechnicznym w Instytucie Inżynierii Mechanicznej. Nasze wydarzenie ma na celu stworzenie innowacyjnej platformy służącej do wzajemnej komunikacji i wymiany doświadczeń między różnymi środowiskami: nauki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Kongres to nie tylko doskonała okazja do refleksji nad możliwościami zaangażowania środowisk naukowych w przyspieszanie transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, ale również realizacji celów gospodarczych i społecznych. W trakcie konferencji zostaną omówione aktualne trendy w kształceniu przyszłych kadr.

Eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na scenie, a panel dyskusyjny stworzy przestrzeń do aktywnego udziału w wymianie poglądów. To wyjątkowa okazja do nawiązania cennych kontaktów i poszerzenia swojej wiedzy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które otworzy przed Państwem nowe horyzonty w dziedzinie gospodarki, technologii i społecznej odpowiedzialności.

Kongres odbywa się w ramach projektu “Nauka bliżej Ciebie”, który otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”.

Rejestracja

Klauzula informacyjna