• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów organizowana jest przez środowisko naukowe polskich uczelni i ma wieloletnią tradycję.

Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służącym dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią.

Pragniemy, aby konferencja była zarówno okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i przemysłu oraz instytucji zajmujących się pomiarami. Mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli metrologii prawnej i wojskowej, a także osób z przemysłu i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, co pozwoli na wspólne refleksje nad historią metrologii i jej przyszłością.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
– rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii,
– zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce,
– wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje,
– pomiary wielkości fizycznych i chemicznych,
– pomiary w biologii i medycynie,
– systemy pomiarowe i diagnostyczne,
– przetwarzanie sygnałów pomiarowych,
– analiza wyników pomiaru i ocena niepewności,
– modelowanie systemów pomiarowych,
– dydaktyka metrologii.

Strona konferencji MKM 2024 dostępna jest pod adresem:

https://mkm2024.uniwersytetkaliski.edu.pl/index.html

Kontakt:

dr inż. Andrzej Mrowiec, prof. Uniwersytetu Kaliskiego
Uniwersytet Kaliski
Wydział Politechniczny
ul. Poznańska 201/205, 62-800 Kalisz
Tel.kom.:+48 606 942 976
e-mail:a.mrowiec@uniwersytetkaliski.edu.pl