• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Pracownia Kreatywnego Myślenia

Z inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości po raz kolejny odbyło się spotkanie
studentów z koordynatorem Fundacji Wsperania Edukacji przy Stwarzyszeniu Dolina Lotnicza  oraz Wielkopolskiego Klastra Lotniczego – Panią Karoliną Bazan.

W trakcie spotkania przybliżona została  koncepcja inicjatywy  pn.  Pracowania Kreatywnego Myślenia. Projekt, którego pomysłodawcą jest Fundacja Wsperania Edukacji przy Stwarzyszeniu Dolina Lotnicza przy wspraciu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego  realizowany będzie w  partnerstwie z Akademią Kaliską.

Pracownia będzie  miejscem, w którym nowoczesna edukacja staje się faktem.
Realizacja atrakcyjnych zadań rozwijać będzie wśród odwiedzjących kreatywne myślenie, umiejętność współpracy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Pracownia Kreatywnego Myślenia stanie się dla wielu osób wielką inspiracją do wyboru ścieżki kariery. Realizacja zadań o charakterze technicznym czy konstruktorskim może być tym kluczowym momentem, w którym młodzi ludzie stwierdzą, że to właśnie nauki inżynierskie są ich powołaniem oraz życiową pasją.

W ramach planowanego przedsięwzięcia, koordynator projektu omówiła możliwości podjęcia pracy przez studentów w charakterze animatorów zajęć  w ramach umów cywilno-prawnych.
Liczna grupa studentów zadeklarowała chęć aktywnego włączenia się w inicjatywę projektową. Już w czerwcu odbędzie się kolejne podsumowujące spotkanie ze studentami , podczas  którego omówione zostaną  warunki odbycia szkolenia na animatora nauki.