• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
grafika grafik komputerowy szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie – „Grafik Komputerowy”15 dni zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00, 800,00 zł za uczestnictwo w szkoleniu, staż trwający 3 miesiące lub stypendium stażowe przez okres 3 miesięcy w kwocie 1017 netto

Zasady uczestnictwa
✅ w wieku 18-29 lat
✅ osoby zamieszkujące woj.wielkopolskie (powiat kaliski)
✅ niepracujące lub pracujące ( osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej)
✅ nieuczące się w systemie dziennym ( do udziału możemy zakwalifikować osoby uczące się w systemie niestacjonarnym/zaocznym)
✅bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy