• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Samorząd Studencki, jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni.
W skład samorządu wchodzą wszyscy studenci Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Inicjatywy Samorządu wspierane są przez władze Uczelni.

Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw kulturalnych, rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych studentów. Ma możliwość uczestniczenia w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów socjalnych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji Dyscyplinarnej. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania.

Samorząd studencki jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno- rozrywkowym i sportowym. Studenci biorą także czynny udział w promocji Uczelni, m.in.: podczas Dni Otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów oraz wykładów gościnnych.