• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

mgr inż. Justyna Przyłęcka

Kontakt:

tel: 880-849-223

telefon (062) 76 79 542

email: j.przylecka@uniwersytetkaliski.edu.pl

Budynek Rektoratu:
pokój numer 40,
ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami należy:

Koordynowanie
i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Działania Pełnomocnika wspiera Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów.

Kontakt:

ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu
tel. 62 76 79 598

kom. 728 951 522

e-mail: fundusz.pomocy@uniwersytetkaliski.edu.pl