• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawności.

Do głównych zadań centrów informacyjno-doradczych należą m.in.:

  • Udzielanie informacji
  • Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie  z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji.

Więcej informacji:

https://cidon.pfron.org.pl/