• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Małgorzata Wasilewska

Kontakt:

email: wasilewska.malgorzata@wp.pl

Doświadczenie:

30 letnie doświadczenie jako tłumacz j.migowego –  Certyfikat T2 wydany przez ZG PZG,
21 letnie doświadczenie jako wykładowca – lektor języka migowego – Certyfikat W2 wydany przez ZG PZG.
Pochodzę z rodziny niesłyszących.
Jestem CODA.

Każdy student niesłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na Uczelni.

Zdjęcie Pani Tłumacz

Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy :

  • Zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • Przedstawić dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).