• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Studenci z niepełnosprawnościami, wszystkie osoby, którym sytuacja zdrowotna utrudnia studiowanie,  mogą ubiegać się   o wsparcie – dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Wsparcie może dotyczyć w szczególności formy egzaminów, toku studiowania, jak i środowiska fizycznego, w którym mają miejsce zajęcia dydaktyczne.

Zarządzenie Nr 0300.154.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 16 września 2022 w sprawie udzielania w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami:

Za osobę ze szczególnymi potrzebami uznaje się studenta lub pracownika Uczelni, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Wnioski:

Formularz zgłoszeniowy na wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne


    Zapisy oraz potwierdzanie terminów wsparcia administruje WETALK S.C. (OŚRODEK POMOCY I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ), ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz 

    Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nie przetwarza powyższych danych osobowych.