• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Barbara Sawczuk-Gołaszewska

Temat rozprawy doktorskiej

Bezpieczeństwo placówek edukacyjnych szkolnictwa średniego w czasie pandemii Covid-19

Dokumenty

Promotor

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski

Promotor pomocniczy

dr Barbara Drapikowska

Recenzenci

  • prof. dr hab. Marian Kopczewski, Akademia Wojsk Lądowych Wrocław
  • płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr hab. inż. Henryk Wyrębek, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Recenzje

Data wszczęcia postępowania

06.07.2023

Obrona

06.09.2023

Data nadania stopnia