• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Dariusz Bieniek

Temat rozprawy doktorskiej
Bezpieczeństwo systemu informacyjnego w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Data wszczęcia postępowania

06.10.2022r.

Obrona

13.12.2022r.

Data nadania stopnia

19.01.2023r.

Recenzenci

prof. dr. hab. Arkadiusz Letkiewicz
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek
Akademia Sztuki Wojennej