• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko

Ewa Kinga Milewska

Temat rozprawy doktorskiej

Bezpieczeństwo procesu przeciwdziałania i ograniczania skutków zagrożeń na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Dokumenty

Promotor

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Promotor pomocniczy

dr Zofia Marciniak

Data wszczęcia postępowania

24.01.2024

Obrona

Data nadania stopnia

Recenzenci

prof. dr hab. Lech Kościelecki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski

dr hab. inż. Henryk Wyrębek