• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Kamila Kmieć

Temat rozprawy doktorskiej
Zachowania zdrowotne nauczycieli w kontekście uwarunkowań socjodemograficznych

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit

Promotor pomocniczy

dr n. med. Barbara Kołłątaj

Data wszczęcia postępowania

26.05.2022r.

Obrona

14.09.2022r.

Data nadania stopnia

20.10.2022r.

Recenzenci

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Pikala