• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Krzysztof Wosiński

Temat rozprawy doktorskiej
Znaczenie wywiadu opartego na otwartych źródłach (OSINT) w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa osobowego

Dokumenty

Promotor

prof. dr hab. inż. Piotr Dela

Promotor pomocniczy

dr inż. Łukasz Apiecionek

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023r.

Obrona

13.04.2023r.

Data nadania stopnia

15.06.2023r.

Recenzenci

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

dr hab. inż. Maciej Marczak

dr hab. Jerzy Kosiński