• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Łukasz Mikołajczyk

Temat rozprawy doktorskiej

Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych ruchowo w warunkach wymuszonej ewakuacji

Dokumenty

Promotor

dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Promotor pomocniczy

dr Izabela Rącka

Recenzenci

  • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa Akademia techniczna
  • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
  • dr hab. Włodzimierz Fehler, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Recenzje

Data wszczęcia postępowania

06.07.2023

Obrona

14.09.2023

Data nadania stopnia