• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Magdalena Wierzbik-Strońska

Temat rozprawy doktorskiej
Analiza interwencji przeprowadzonych przez Wojewódzki Zespół Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w 2018 roku

Dokumenty

Promotor

prof. ucz. dr hab. n. med. Anita Lyssek – Boroń 

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

06.12.2022r.

Obrona

05.07.2023r.

Data nadania stopnia

28.09.2023r.

Recenzenci

prof. dr hab. n. med. Joanna Rosińczuk – Recenzja rozprawy – M. Wierzbik-Strońska

dr hab. n. med. Grzegorz Machnik – Recenzja rozprawy – M. Wierzbik-Strońska

prof. dr hab. n. med. dr hc. Jerzy Robert Ładny – Recenzja rozprawy – M. Wierzbik-Strońska