• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Marta Kozłowska

Temat rozprawy doktorskiej
System bezpieczeństwa wymiany informacji organizacji publicznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach

Promotor/Promotorzy

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Data wszczęcia postępowania

08.04.2022r.

Obrona

21.06.2022r.

Data nadania stopnia

30.06.2022r.

Recenzenci

prof. dr hab. Marian Kopczewski
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

dr hab. Weronika Jakubczak
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. Jacek Lasota
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie