• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Mateusz Lewek

Temat rozprawy doktorskiej

Troska o dziedzictwo narodowe i wychowanie patriotyczno-obronne na przykładzie działalności Stowarzyszenia NASZ BEZPIECZNY POWIAT KĘPIŃSKI

Dokumenty

Promotor

dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Promotor pomocniczy

dr Bogumiła Pawlaczyk

Data wszczęcia postępowania

15.12.2023

Obrona

04.04.2024

Data nadania stopnia

25.04.2024

Recenzje

Recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Henry Noga, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, Akademia Mazowiecka w Płocku