• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Mateusz Niemiec

Temat rozprawy doktorskiej

Przystosowanie do choroby nowotworowej a ryzyko wystąpienia depresji u kobiet z rakiem piersi

Dokumenty

Promotor

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora

Promotor pomocniczy

Dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski

Recenzenci

  • Dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM
  • Prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska,Zakład Psychologii Zdrowia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. ucz. dr hab. n. o zdr. Anna Pacian,Kierownik Zakładu Edukacji Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data wszczęcia postępowania

24.05.2023r.

Obrona

 26.09.2023r.

Data nadania stopnia

28.09.2023r.