• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Monika Muszyńska

Temat rozprawy doktorskiej
Policja we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych

Dokumenty

Promotor

dr hab. inż. Tomasz Rubaj

Promotor pomocniczy

Data wszczęcia postępowania

26.01.2023r.

Obrona

14.04.2023r.

Data nadania stopnia

15.06.2023r.

Recenzenci

prof. dr. hab. Czesław JARECKI

ppłk  dr. hab. Dariusz BOGUSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa

dr. hab. inż. Zdzisław POLCIKIEWICZ – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu