• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
OIiwia Przygodzka

Temat rozprawy doktorskiej

Systemowy manipulator wsparcia bezsilności ruchowej jako element podwyższania bezpieczeństwa osobistego

Dokumenty

Promotor

dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Promotor pomocniczy

dr Cezary Wojtyła

Recenzenci

  • dr hab. Aleksandra Skrabacz, Wojskowa Akademia Techniczna
  • dr hab. Aleksandra Kaczmarek, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzje

Data wszczęcia postępowania

06.07.2023

Obrona

Data nadania stopnia