• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Piotr Psikus

Temat rozprawy doktorskiej

Postawy spożywania alkoholu i ich związek z problemami zdrowotnymi w badaniach populacyjnych

Dokumenty

Promotor/Promotorzy

Dr hab. n. med. Katarzyna Zatońska

Data wszczęcia postępowania

24.11.2023 r.

Obrona

23.02.2024

Data nadania stopnia

Recenzenci

– Prof. dr hab. n. med. dr h.c.  Waldemar Wierzba  – Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie

– Dr hab. Krzysztof Wojcieszek – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości

– Prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa – Uniwersytet Medyczny w Lublinie