• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Piotr Turkowski

Temat rozprawy doktorskiej

Liposukcja jako metoda wspomagająca poprawę profilu metabolicznego i hormonalnego pacjentów z nadwagą

Dokumenty

Promotor/Promotorzy

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Roman Junik, Katedra Endokrynologii i Diabetologii Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
  • Prof. dr hab. Jacek Szmeja, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
  • Prof. dr hab. Leszek Nogowski, Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data wszczęcia postępowania

14.04.2023

Obrona

02.08.2023r.

Data nadania stopnia

28.09.2023r.