• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Skład

Przewodniczący:
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Przemysław Biliński

Z-ca Przewodniczącego:
prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss.

Sekretarz:
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

Prof. dr hab. n. o kul. fizycznej Lechosław Dworak

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Głuszek

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Piątek

prof. dr hab. n. o kul. Fizycznej Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak

prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak

prof. dr hab. Anatol Skrypko

prof. dr hab. n. med. Jerzy Smorawiński

prof. dr hab. n. med. Marian Sygit

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. farm. Julia Gibka

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Sławomir Graczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Magdalena Michalska

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. o zdrowiu Ewa Ziółkowska

prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

dr n. med. Małgorzata Bernatek

dr n. med. Cezary Wojtyła

dr n. med. i n. o zdr. Zuzanna Chęcińska – Maciejewska

Uchwały

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021