• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Imię i nazwisko
Wojciech Znaniecki

Temat rozprawy doktorskiej
Usprawnienia procesu kierowania projektami badawczo-rozwojowymi, poprawiające skuteczność kierowania projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dokumenty

Promotora

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Promotor pomocniczy

dr inż. Łukasz Apiecionek

Recenzenci

  • prof. dr hab. Sławomir Mazur
  • prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek
  • prof. dr hab. Marian Kozub

Data wszczęcia postępowania

30.03.2023

Obrona

18.05.2023

Data nadania stopnia

15.06.2023